ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Pepsi Cola สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Pepsi Cola สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Pepsi Cola สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
Giant รุ่น
GI 33-10K และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับกระบวนการผลิตน้ำอัดลมให้ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก,
ไฟดับ, ไฟกระชาก
และไฟเกิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัท Pepsi Cola สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์