ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-120K
และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญภายในห้องเอกซเรย์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม