ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-10K
และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าของระบบเครื่อข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบ
เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)