ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ABB รุ่น PW33-160K และ Battery Pack เพื่อปรับปรุง
และป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับกระบวนการผลิตขนมขบเคี้ยวให้ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิด ไฟตก,
ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) จ.ปราจีนบุรี