ผลงานการติดตั้ง

เพาเวอร์คอม ยูพีเอส ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จาก สมอ.


POWERCOM UPS ผ่านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. ได้
บปัจจุบันผลิตภัณฑ์ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับจากทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขมาตรฐาน มอก. 1291-2545 มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันจะเกิดกับผู้บริโภค ทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นำเข้า POWERCOM UPS ในประเทศไทย และบริษัท เพาเวอร์คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ POWERCOM UPS ในประเทศไทย ได้ส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเข้ารับการตรวจสอบกับทาง สมอ. และผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ POWERCOM UPS ทั้งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจำหน่ายและผลิตในประเทศ ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก. 1291-2545 ครบถ้วนทุกรุ่นทุกขนาด จาก สมอ. เพื่อเป็นหลักประกันในความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ POWERCOM UPS