ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำการส่งมอบ
เครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-6000 จำนวน 89 เครื่อง เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ทำงานร่วมกัน
ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เพื่อบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย