ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-3000
จำนวน 104 เครื่อง เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เพื่อบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยทาง
ธนาคารฯ ได้ให้ความ
เชื่อมั่นกับ
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559