ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-30K
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
กองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี กองทัพอากาศ