ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานปศุสัตว์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมทางหลวง ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-10K และ Battery Pack
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าของระบบเครื่อข่าย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
สามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี