ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
รุ่น TS-20K และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับกระบวนการผลิตและสายพานลำเลียงให้ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิด
ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่
เรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)