ผลงานการติดตั้ง

เนสท์เล่ เลือก POWERCOM UPS สำหรับปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์


เนสท์เล่ เลือก POWERCOM UPS สำหรับปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000, มาตรฐานด้านความปลอดภัย UL & CE และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ระบบ True On-line รุ่น ONL-LCD Series ขนาด 20kVA ให้กับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อนำไปปกป้องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มีมูลค่า อันเนื่องมาจากปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงไฟฟ้าขัดข้องช่วยเสริมประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น