ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมสรรพสามิต


Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมสรรพสามิต ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TR-6000
เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน
ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน โดยทาง
กรมฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นกับ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด