ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TR-10K
จำนวน 10 เครื่อง
พร้อม Battery Pack และ NetAgent เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยัง
สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเชื่อมั่นกับ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ติดตั้ง
เครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต