ผลงานการติดตั้ง

ธ.ไทยพาณิชย์ วางใจเลือก POWERCOM UPS สำหรับศูนย์ข้อมูล


ธ.ไทยพาณิชย์ วางใจเลือก POWERCOM UPS สำหรับศูนย์ข้อมูล
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่วมลงนามในสัญญากับคุณกิตติศักดิ์ เมธเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คอมเกท โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินการติดตั้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ระบบ Lineinteractive (Pure Sine Wave Output) รุ่น SMART KING ขนาด 2kVA และ 3kVA เพื่อช่วยคุ้มครองและปกป้องข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์จำนวนทั้งหมด 654 เครื่อง ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันทางไฟฟ้าของ POWERCOM UPS มาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว