ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15K
และ Battery Pack เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ,
ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้ง
เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
ธนาคารไทยพาณิชย์
อาคาร SC Tower ชั้น 18