ผลงานการติดตั้ง

กรมสรรพากร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS


กรมสรรพากร เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ร่วมลงนามในสัญญากับคุณกิตติศักดิ์ อาภาเกียรติวงศ์ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล จำกัด ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น VANGUARD Series ขนาด 3000VA (3kVA) จำนวน 63 เครื่อง ให้กับกรมสรรพากร เพื่อใช้สำหรับปกป้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ Network ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร เป็นตัวแทนรับมอบ