ผลงานการติดตั้ง

ธนาคารธนชาต เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS


ธนาคารธนชาต ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้า POWERCOM UPS
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น VANGUARD ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 42 เครื่อง และรุ่น ULTIMATE ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 214 เครื่อง ให้กับธนาคารธนชาตเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้กับระบบเน็ตเวิร์ค (Network) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ