ผลงานการติดตั้ง

ธนาคารทหารไทย เลือกใช้ POWERCOM UPS สำหรับเน็ตเวิร์ค และเซิร์ฟเวอร์


กระทรวงมหาดไทย ไว้วางใจเลือกใช้ระบบป้องกันไฟฟ้า POWERCOM UPS
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น VANGUARD ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 882 เครื่อง และรุ่น ULTIMATE ขนาด 1000VA (1kVA) จำนวน 40 เครื่อง ให้กับธนาคารทหารไทยเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้กับระบบเน็ตเวิร์ค (Network) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ