ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เนสท์ เอ็น เรสท์ จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เนสท์ เอ็น เรสท์ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เนสท์ เอ็น เรสท์ จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15k
เพื่อใช้ในการควบคุมserver และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่อง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่
13 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เนสท์ เอ็น เรสท์ จำกัด