ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท สตูดิโอ RIFF


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท สตูดิโอ RIFF

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงแรมแมคโนเลีย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-30K พร้อมตู้แบตเตอรี่ จำนวน 186 ลูกเพื่อใช้ในการควบคุมserver และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่อง
เป็นที่เรียบร้อย วันที่
4 ธันวาคม 2560 ณ บริษัท สตูดิโอ RIFF