ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ CIMB THAI


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ CIMB THAI อาคารพญาไท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก CIMB ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-40K พร้อมตู้แบตเตอรี่ จำนวน 62 ลูกเพื่อใช้ในการควบคุมserver และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ CIMB อาคารพญาไท