ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-15K เพื่อใช้ในการควบคุมserver และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 6 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์