ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ IKEA บางใหญ่


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ IKEA บางใหญ่

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก IKEA บางใหญ่ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ T-6K เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์อิงเจ็ท และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ IKEA บางใหญ่