ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ออมสิน


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคาร ออมสิน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคาร ออมสิน ทำการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-Series จำนวน 370 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่อง ATM ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 22 มกราคม 2561