ผลงานการติดตั้ง

POWERCOM UPS ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา


POWERCOM UPS ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น SMART KING ขนาด 1000VA (1kVA) จำนวน 317 เครื่อง และรุ่น ONL-LCD Series ขนาด 3750VA (3.75kVA) จำนวน 14 เครื่อง ให้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้กับระบบเน็ตเวิร์ค (Network) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ