ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ส่งมอบเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-30K เพื่อใช้ในการควบคุมserver และเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน เช่นเมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และ ไฟเกินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องเป็นที่เรียบร้อย วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์