ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-6000
เพื่อ
ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่องServer และทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉินโดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 29 มกราคม 2561