ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น ABB ขนาด 80K
จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าเครื่องPrinter รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 1 ‎กุมภาพันธ์ ‎2561