ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-20K
และ Battery Pack จำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 30 มกราคม ‎2561