ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ธนพรพืชผล จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ธนพรพืชผล จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ธนพรพืชผล จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-30K จำนวน 2 เครื่อง
เพื่อรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าห้องควบคุมระบบสายพานลำเลียงข้าวภายในโรงสี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ‎2561