ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบรี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบรี ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-15K จำวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ‎2561