ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น TS-15K จำวน 3 เครื่อง และ Battery Pack จำนวน 3 เครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องทั้งหมด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ‎2561 ณ อาคารอารีย์ ฮิลล์