ผลงานการติดตั้ง

SAMCO เลือกใช้ POWERCOM UPS เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เงินสดทั่วประเทศ


SAMCO เลือกใช้ POWERCOM เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เงินสดทั่วประเทศ
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SAMCO) โดยมี คุณพงษธร ปุณศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบการจัดการเอกสารและรับส่ง และคุณธีระ สุวรรณกุล ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น ONL-10K31-LCD จำนวน 20 เครื่อง เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เงินสดทั่วประเทศ