ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับโรงเรียนสาธิตพัฒนา


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น TS-30K เพื่อป้องกัน
พร้อมBattery Pack ปัญหาทางไฟฟ้าของเครื่อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 2 เมษายน ‎2561 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา