ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น
IMD-1000AP และ T-10K31 V2 เครื่อง
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในสำนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 3 เมษายน ‎2561 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม