ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น T-10K31
พร้อมBattery Pack
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุมกล้องวงจรปิด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 2 เมษายน ‎2561 ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง