ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท สุวรรณ บุดดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท สุวรรณ บุดดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท สุวรรณ บุดดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่น
T-10K V2
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 3 เมษายน ‎2561 ณ บริษัท สุวรรณ บุดดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด