ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-80K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในด่านทับด่านทั้งระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อ
เนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 10 เมษายน ‎2561 ณ ด่านเก็บเงินทับช้าง