ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น T-10K31 พร้อมBattery Pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Server รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 18 เมษายน ‎2561 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์