ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TS-15K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 เมษายน ‎2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย