ผลงานการติดตั้ง

POWERCOM UPS ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. แพร่


POWERCOM UPS ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. แพร่
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น ONL-10K33-LCD ขนาด 10kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสำนักงานบริการลูกค้า กสท. แพร่ โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับจาก กสท. แพร่ เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว เพื่อใช้ปกป้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ Network ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง