ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น T-10K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าเครื่องพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 23 เมษายน ‎2561 ณ โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล