ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
รุ่น TR-10K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 23 เมษายน ‎2561 ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง