ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Amway สาขานนทบุรี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Amway สาขานนทบุรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก Amway ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10K31 พร้อม Battery Pack
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 21 พฤษภาคม ‎2561 ณ Amway สาขานนทบุรี