ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-15K
พร้อม Battery Pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 29 เมษายน ‎2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต