ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Officemate


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ Officemate

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก Officemate ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น TS-30K เพื่อป้องกันปัญหา
ทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุมสายพานลำเลียงสินค้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 17 พฤษภาคม ‎2561 ณ Officemate จ.ฉะเชิงเทรา