ผลงานการติดตั้ง

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับ สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก โดยมีคณะกรรมการตรวจรับจาก กสท. เขตตะวันตก เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น Vanguard 3000Plus จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ปกป้องระบบโทรคมนาคมและเครื่อข่ายการสื่อสาร ในเขตภาคตะวันตกให้สามารถรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง