ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10KV2
เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องวิจัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 24 พฤษภาคม ‎2561 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด