ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถานีสูบน้ําหนองปลาไหล


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สถานีสูบน้ําหนองปลาไหล

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก สถานีสูบน้ําหนองปลาไหลทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า
ABB powerwave 33-60K เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องควบคุมรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 2 มิถุนายน ‎2561 ณ สถานีสูบน้ําหนองปลาไหล จ.ระยอง