ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ท่าอากาศยานนราธิวาส


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ท่าอากาศยานนราธิวาส

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ท่าอากาศยานนราธิวาสทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น T-10K
และ TR-3000 และ Battery pack เพื่อป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
ในกรณีฉุกเฉิน โดยทาง บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 4 มิถุนายน ‎2561 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส